Preskoči na vsebino


Klanec - podružnična cerkev sv. Štefana


Nad vasjo Fara je na griču pokopališče in na njegovem robu cerkvica. Kamnito zidovje je sestavljeno v svetišče z dvokapno streho in ožjim prezbiterijem. Cerkev je prekrita
 z opeko, prezbiterij s pločevino. Oltarni del ima ob straneh dve okenski odprtini. Leva in desna stranica ladje imata po dve okenski odprtini. Nad vrati, približno orientirane na zahodno stran, je zvončnica z linama. V levi visi zvon.

              
Ce
rkev je bila leta 1753 in 1856 preurejana. Dvignili so stranske stene, kar je lepo vidno v zidcu prezbiterija, in spremenili naklon strehe. Zazidali so okni v prirezanih stranicah za oltarjem. Predelali so slavolok v notranjosti. Ostalo je nekaj sledi gotske stavbe v kamnitih členih, barvanjih in prostorskih razmerjih. Starejše členitve so pod ometi iz leta 1970.


Notranjost cerkve je skrajno preprosta. Ladja je običajen vzdolžen kvader, ki ga razgibajo samo okna. Njen strop je lesena obloga, členjena z letvami. Prezbiterij ima petosminski zaključek. Za slavolokom je ena pola križno reb
rastega oboka s sklepnikom, oproga in šest reber, ki se stikajo v drugi sklepnik. Rebra imajo posnete robove in počivajo na enostavnih konzolah. Sklepniki in rebra so prebarvani. Obok je datiral I. Komelj v konec 16. ali začetek 17. stol. En sam skromen neogotski oltar je nastal ob začetku 20. stoletja. Slika mučeništva svetega Štefana je bržkone Rutarjevo delo.
Na levi strani prezbiterija se v lini nahaja kip sv. Jožefa Delavca.Nad vhodom ima mediteranski zvonik. 
Posebnost te cerkvice je, da iz tega zvonika že več desetletij raste jelka. 


 
Vira: besedilo - knjiga Cerkve na Kočevskem nekoč in danes
fotografije - A. Bauer, 2016Print Friendly and PDF