Preskoči na vsebino


Slavski Laz - podružnična cerkev Sv. Trojice


Na uravnavi griča nad vasjo stoji cerkev. Sedanjo obliko je dobila v prvi polovici 20. stoletja. Stavba je krita z opeko. Na slemenu je kovinski stolpič zamenjal lesenega. V njem visi manjši zvon. Cerkvica ima na vsaki strani tri ozka, visoka, polkrožno zaključena okna. Na pragu je vklesana komaj prepoznavna letnica 1650.

              
Sezidali so enoten prostor, ladijskemu kvadru za poudarjeno slavoločno steno sledi oltarni del. Ta je takoj za slavoločno steno tristrano prirezan. Notranji prostor svetišča je banjasto obokan in svojsko poslikan; obok je moder z rumenimi zvezdami, stene posnemajo kamnito zidavo. 
Novogotski glavni oltar ima Rutarjevo sliko sv. Trojice. Arhitekturni okvir je polkrožno zaključen, okrašen s parom angelov in spodaj s kipoma Sv. Petra in sv. Pavla.
Na severni strani je nad menzo pred slavolokom lik sv. Florijana, višJe sv. Neža.  
    

Na južni strani je slika sv. Antona Puščavnika (verjetno Rutar) in nad njo sv. Tadej. 
Vira: besedilo - knjiga Cerkve na Kočevskem nekoč in danes
fotografije - A. Bauer, 2016Print Friendly and PDF