Preskoči na vsebino


Mandlinove orgle pri Fari

(Zapisal Matjaž Ambrožič, leta 1995.)


Orgle v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja pri Fari je 3. novembra 1870 izdelal orglar Janez Mandlin iz Trebnjega. Tako je razbrati iz nemškega napisa v notranjosti orgelske omare. Njegovo avtorstvo potrjujeta tudi nalepka v sapnici in slovenski avtorski napis na igralniku. Na eni od prospektnih piščali pozitiva je vgravirana letnica 1867, torej je orglar te orgle imel v delu kar tri leta.

Dvomanualne petnajst-registrske mehanske orgle so največje ohranjeno delo orglarja Mandlina. Postavljene so v dveh omarah s po tremi prospektnimi polji. V večji omari je piščalje prvega manuala in pedala, v manjši na korni ograji (pozitiv) pa piščalje drugega manuala. Igralnik, ki je združen s pozitivom, stoji pred veliko omaro, tako da organist gleda proti glavnemu oltarju.

Manualnih tipk je 54 v obsegu tonov C-f3, pedalnih stopalk pa 18 v obsegu tonov C-f. Orgle imajo manualno zvezo, nimajo pa pedalne. Manubriji za odpiranje in zapiranje registrov so razporejeni levo in desno od klaviatur.

Velika omara stoji, gledano na os pozitiva, nekoliko v levo, ker orglar ni dobro preračunal, koliko prostora mu bo zavzelo mehovje, ki je nameščeno na desni strani velike omare. Prav mehovje teh orgel je prava tehnična zanimivost. Štirje kovaški mehovi so nanizani drug nad drugim. Mehač jih je izmenično poganjal s pritiskom na štiri stopalke. Tako je posamezni meh ob dviganju sapo sesal, pri prostem padanju pa jo je oddajal v sapnice. Danes je od mehovja v rabi le en meh, ki ga poganja ventilator. Pritisk sape v orglah je 65 mm VS.


V preteklosti je bilo na orglah opravljenih kar nekaj posegov. Prvega je opravil že sam orglar Mandlin. Orgle imajo namreč dve pedalni sapnici. Na nižji je bil do zadnjega popravila nameščen Contra Bass 16´ z izredno široko menzuro. Ker so te velike piščali zahtevale veliko sape, ki je mehovje ni zagotavljalo v zadostni meri, niso pele, kot naj bi. Ker od njih ni bilo pravega učinka, je Mandlin zato dodal še eno pedalno sapnico, na katero je postavil Oktavbass 8´ in verjetno Fagott 8´.

Pod piščalno desko registrov Principala 8´ in Oktave 4´ ter pod tipkami drugega manuala je moč razbrati, da je drugega avgusta 1900 orgle popravljal orglar Franc Koporc iz Dobrniča. Verjetno je orgle očistil in uglasil.

Med prvo svetovno vojno so bile orgle oropane Principala 8´, ki je stal v prospektu velike omare. Prospekt pozitiva je ostal nedotaknjen. V dvajsetih letih tega stoletja so bile manjkajoče piščali Principala 8´ nadomeščene s sedanjimi cinkastimi. To delo je verjetno izvršil orglar Franc Jenko iz Šentvida nad Ljubljano. Ob tej priložnosti je odstranil iz pedala jezičnik Fagott 8´ in ga nadomestil z  novim ozko menzuriranim godalnim registrom Cello 8´. Ni izključeno, da je Jenko iz Mixture pobral 1´ piščali.

Orgle so bile že od šestdesetih let naprej praktično nerabne - zapuščene. Kot take jih je poizkusil leta 1989 popraviti Andrej Lenarčič iz Ljubljane. Za silo je usposobil pozitiv, glavno piščalje in pedal le delno. Ker je bilo takrat v orglah že precejšnje število manjkajočih piščali, jih je nekatere "prestavil" iz enega v drug register. V Mixturi sta tako manjkali od treh kar dve vrsti piščali. Lenarčič je tudi odstranil prvotne Mandlinove pedalne stopalke in jih nadomestil s sedanjimi.

Posreden povod za popolno prenovo orgel v letu 1995 je dala nova maša domačina Jožeta Račkija. Gospod dekan Ivan Potrebuješ je popravilo zaupal ing. Branetu Koširju, voditelju mariborske Škofijske orglarske delavnice in Matjažu Ambrožiču, kaplanu iz Kočevja. Pri delu so tesneje sodelovali tudi domačina Anton Bauer in Ivan Janež ter intonator Tomaž Močnik.

Pred zadnjim popravilom so imele  orgle naslednjo dispozicijo registrov:
I. manual:        Principal 8´
                        Flauta 8´
                        Gamba 8´
                        Octava 4´
                        Copel 4´
                        Quinta 3´
                        Supper Octav 2´
                        Mixtura 2´ (2´ +11/3´ + 1´)
II. manual (pozitiv):    Geigen Principal 8´
                                   Rohr Flette 8´
                                   Flette d´amor 4´
                                   Piccolo 2´
Pedal:  Contra Bass 16´
            Octav Bass 8´
            Cello 8´ (prej Fagott 8´)

Vse, kar je bilo le mogoče, se je pri orglah ohranilo v izvirnem stanju. Orgle so bile očiščene in impregnirane, med sapnico in piščalne deske pa so bila vstavljena posebna tesnila.

Stanje lesenih piščali je bilo zaradi črvojedosti zelo slabo. Tudi pri kovinskih ni bilo dosti boljše, saj so bili odmevniki zaradi nestrokovnega uglaševanja v preteklosti razcefrani, tako da je bilo potrebno vse kovinske piščali popraviti. Orgle so bile zaradi tega pred popravilom uglašene praktično pol tona višje od današnje normalne uglasitve.

Ker so imeli registri I. manuala Octava 4´, Gamba 8´ in Flauta 8´ piščali velike oktave lesene, oziroma zelo dotrajane, so bile le-te nadomeščene z ustreznimi kovinskimi in lesenimi. Vse manjkajoče piščali so bile nadomeščene z novimi. Popolnoma novi so tako registri Quinta 3´, Supper Octava 2´ in 11/3´ + 1´ iz Mixture.

Pozitivska registra Geigen Principal 8´ in Rohr Flette 8´ (sedaj preimenovan v Copel 8´) imata lesene pokrite piščali do tona E skupine. Rohr Flette 8´ je lesen register, ki ima do tona c2 piščali pokrite, od tod naprej pa odprte. Ker ni polkrit register, je bil preimenovan v Copel 8´. Flette d´amor 4´ je bil odprt lesen flavtni register, ki pa so ga razžrli črvi. Sedaj ga nadomešča nov polkrit kovinski register Rohr Flette 4´. Manjkajoče piščali registra Piccolo 2´ so bile nadomeščene z novimi. Značilnost v sestavi pozitiva je ta, da piščali v veliki oktavi niso običajno razporejene, ker je orglar Mandlin naredil napako na razdelilni deski.

Od starih pedalnih registrov ni ostala niti ena piščal, saj so bile prejšnje v nerabnem stanju. Lesena registra Contra Bass 16´ (v resnici je bil pokrit Subbas 16´) in Octav Bass 8´ sta bila v orgle prenešena iz nekdanjih orgel v Dolenjem Logatcu. Kovinski soloregister Coral 4´ je nov.

Po zadnjem popravilu imajo tako prifarske orgle naslednjo dispozicijo registrov:
I. manual:        Principal 8´
                        Flauta 8´
                        Gamba 8´
                        Octava 4´
                        Copel 4´
                        Quinta 3´
                        Supper Octav 2´
                        Mixtura 2´ (2´ +11/3´ + 1´)
II. manual (pozitiv):    Geigen Principal 8´
                                   Copel 8´
                                   Rohr Flette 4´
                                   Piccolo 2´
Pedal:  Contra Bass 16´ (Subbas 16´)
            Octav Bass 8´
            Coral 4´.
fotografije - A. Bauer, 2016Print Friendly and PDF