Preskoči na vsebino


Sv. zakon


Krščanski nauk o zakonu
Zakon je zveza moža in žene, s katero ustanovita dosmrtno življenjsko skupnost. Ta zveza je za kristjane povzdignjena še k višjemu dostojanstvu, saj je povzdignjena med zakramente Nove zaveze. Zakonca črpata iz tega zakramenta moč in pogum za medsebojno pomoč ter ljubezen; v sreči in preizkušnji, pa tudi veselje in pripravljenost za sprejemanje otrok ter njihovo vzgojo. Zakon je sklenjen, ko zakonca nepreklicno izrazita medsebojno privolitev. 
V tej lepi in težavni pustolovščini se mož in žena, ki vesta o sebi, da sta slabotna in grešna, odločita živeti skupaj.  Pripadati  želita drug drugemu s srcem, ki je prosto sleherne sebičnosti. 

Eden bistvenih pogojev, ki jih Cerkev postavlja za sklenitev svetega zakona je, da se za zakonsko zvezo odločita svobodno, da se zanjo zavežeta za vse življenje, ter da sprejemata zakonske in starševske odgovornosti. Dva, ki prideta v cerkev kot zaročenca, odideta iz nje kot zakonca, kot mož in žena. Ta sprememba se izvrši z izmenjavo zakonske privolitve. Navzočnost duhovnika v imenu Cerkve pa  zagotavlja zakramentalno naravo sklenitve zakona. To potrdita tudi priči.
 


Priprava na zakon
Priprava na zakon je pot vere, ki se ne konča s poroko, temveč se nadaljuje z življenjem v zakonu in družini.
 

 
Daljna priprava

Daljna priprava obsega otroško, deško in dekliško ter odraščajočo dobo. Vzgoja za zakon se začne že v družini, ki daje otroku občutek varnosti in izkustvo ljubezni. Tu se poraja zaupanje do človeka, brez katerega ni srečnega zakona. V družini vsakdo doživlja, kako sta zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega povezani.
 


Bližnja priprava
Bližnja priprava mora mladim osvetliti temelje resnične ljubezni, psihološke značilnosti življenja v dvoje, zdravstveno-biološka vprašanja, ki so povezana s spolno razsežnostjo zakonskega življenja in posredovanjem življenja; vprašanja, ki se nanašajo na odgovorno starševstvo in na poznavanje predvsem naravnih metod urejevanja spočetij. Bližnja priprava mora mladima pomagati, da se odpreta drug drugemu, se rešita zaprtosti v dvoje in bega pred cerkvenim ali družbenim delovanjem.
 


Zaroka
Javno sklenjena zaroka je pri nas danes še redek pojav. Ljubezen med fantom in dekletom se največkrat pojmuje kot čisto zasebna stvar, ki zadeva samo njiju in njuni družini. Cerkveni dokumenti zaroko spet priporočajo, opravi pa se lahko v družinskem, prijateljskem ali zasebnem krogu. Čas zaroke je čas rasti, odgovornosti in milosti. 

 


Neposredna priprava
Neposredna priprava obsega osebno pripravo zaročencev na sklenitev zakona, pogovor z župnikom in pripravo na obred svetega zakona. Neposredna priprava je tudi ugodna priložnost za začetek neprekinjene zakonske in družinske pastorale.  Obsega naj vsaj dve srečanji. To naj bo iskren in odkrit pogovor o veri. Pomaga naj zaročencema odkriti vso globino in širino zakramenta svetega zakona. Pri pogovoru skupaj oblikujejo poročno slavje. Pri oblikovanju poročnega slavja naj sodelujejo zaročenca, njuni sorodniki, prijatelji in člani živih župnijskih občestev.
 

POROČNA PRAKSA V ŽUPNIJI FARA PRI KOČEVJU


Prvi obisk župnika
Ko se dva odločita, da bosta sklenila krščanski zakon, naj obiščeta domačega župnika. Povesta naj mu svojo namero. Prvi obisk župnika je tudi trenutek, ko skupaj določijo dan in uro poroke. Upoštevati je potrebno, da vsaka cerkev in vsak župnik ni in ne more biti vedno na razpolago. Prvi obisk naj bo vsaj pol leta pred načrtovano poroko. Na prvem obisku se bodo dogovorili tudi o pripravi zapisnika in dokumentih, ki jih bo potrebno v tem času zbrati. Morda bo nekaj besed namenjnih tudi samemu poteku obreda, zlasti z vidika sodelovanja zaročencev ter njunih domačih.
 


Priprava zapisnika
Priprava zapisnika je drugi uradni obisk zaročencev pri župniku pred poroko. Ta obisk naj bo 3 do 4 tedne pred načrtovano poroko. K pripravi zapisnika morata zaročenca prinesti potrebne dokumente. Ti dokumenti so: krstni list osebe, ki ni krščena v tej župniji, potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o opravljenem tečaju priprave na zakon.
Zapisnik je posebna pola, na kateri bo župnik zbral podatke o zaročencih. Hkrati ta pola vsebuje tudi nekatera vprašanja, s pomočjo katerih bo župnik lahko dobil gotovost, da sta zaročenca pripravljena in sposobna skleniti krščanski zakon. Vprašal ju bo o nekaterih zadržkih, ki se pri sklepanju zakona lahko pojavijo (nezadostna starost, že obstoječa zakonska vez, sorodstvo, zdravstveno stanje, prejeti zakramenti, veroizpoved, namen...).
Drugi del tega obiska pa bodo posvetili pripravi poročnega slavja. Obliki sodelovanja njiju samih, sorodnikov in župnijskega občestva.
   

Vir: župniji Fara pri Kočevju in Stična

 

Šola za zakon - Zakaj je Šola za zakon potrebna?

Danes je urejeno in lepo zakonsko življenje redko. Zato so tudi v zakonu srečni in zadovoljni zakonci redkost. Zakon živeti dobro ni lahka stvar in mladih skoraj nihče ne pripravlja na zakonsko življenje. Za poklic, ki ga bodo opravljali nekaj desetletij po osem ur dnevno, se mladi danes izobražujejo dolga leta. Za zakon pa, ki lahko traja tudi do petdeset let po štiriindvajset ur dnevno, ne prejmejo nobene prave izobrazbe. Mnogi starši se čutijo nemočne, da bi pripravili svoje otroke na to življenjsko nalogo, osnovna šola se zadovolji s seznanitvijo o anatomiji človeškega telesa, nadaljnje izobraževanje pa po večini molči o različnih vidikih skupnega življenja v zakonu. Tako mladi množično povsem nepripravljeni in neuki vstopajo v zakon. Ne vedo, kaj jih čaka in kako ravnati, ko zakon zaide v krizo.

Dolgoletna izkušnja pri delu z zakonci kaže, kako je nujno, da mladim parom že precéj pred poroko povemo vse, kar jih bo v zakonu in družini zelo verjetno doletelo. Tako pripravljeni in opozorjeni so veliko bolj sposobni odzivati se pametno in zrelo na težave, ko bodo prišle. Najbolj naravno bi seveda bilo, ko bi starši sami svoje otroke poučili o zakonskem življenju in jim s svojim življenjem ta pouk potrjevali. Vendar so odnosi med moškimi in ženskami danes precej drugačni oziroma bi morali biti drugačni, kot so bili v času njihovih staršev. Zato večina staršev svojim otrokom tega ne zmore pokazati. Zato je potrebna šola za zakon. Šola za zakon je vsaj enoletna priprava na zakon, ki poteka v obliki SKUPINE. Ne gre torej za predavanja, ki jih udeleženci pasivno poslušajo, ampak za delo v skupini, kjer vsakdo dejavno sodeluje. Pri predavanjih je aktiven le predavatelj, poslušalci pa bolj ali manj pasivni. Težko obračajo nase stvari, ki jih morda prvič slišijo. Nič ne povedo svojega, ne slišijo izkušenj drugih, sebi podobnih parov. Vse to se odlično uresničuje v skupini, kjer vsak par in vsak posameznik pove svoje gledanje in svojo izkušnjo glede vprašanja, ki je na vrsti, na da bi mu kdorkoli kakorkoli segal v besedo ali nasprotoval. Tako naprimer v skupini dvajsetih parov sliši vsak osemintrideset izkušenj in osebnih spoznanj, ki so drugačna ali sorodna z njegovo ali njuno. Ker so taki pari velikokrat skupaj pri spoštljivem podajanju svojih izkušenj, si vedno več zaupajo, postajajo med seboj prijatelji in se kasneje brez težav združijo v zakonsko skupino.
Pari se v Šoli za zakon shajajo dvakrat mesečno med šolskim letom in takrat si povedo gledanja in izkušnje o temi, o kateri so se najprej kar štirinajst dni ali tri tedne v paru pogovarjali.
Šola je brezplačna.Print Friendly and PDF