Znamenja v župniji Fara pri KočevjuZnamenje v naselju Colnarji:   Znamenje v naselju Delač:   Znamenje v naselju Dren:   Znamenji v naselju Fara in na pokopališču pri Fari:      Znamenje v naselju Gotenc:   Znamenje v naselju Grgelj:   Znamenji v naselju Grivac:      Znamenje v naselju Hrib pri Fari:   Znamenje v naselju Jakšiči:   Znamenje v naselju Kostel:   Znamenje v naselju Krkovo nad Faro:   Znamenja v naselju Kuželj in na pokopališču v Kuželju:          Znamenja v naselju Laze pri Kostelu:        Znamenje v zaselku Malenca:   Znamenje v zaselku Ograja:   Znamenje v naselju Padovo pri Fari:   Znamenje v naselju Petrina:   Znamenje pri naselju Planina:   Znamenje v naselju Poden:   Znamenje v naselju Potok:   Znamenje v naselju Sapnik:   Znamenje v naselju Slavski Laz:   Znamenji v naselju Srobotnik ob Kolpi:      Znamenje v naselju Štajer:   Znamenje na pokopališču Sveti Štefan:   Znamenje v naselju Tišenpolj:   Znamenje v naselju Vas:   Znamenje v zaselku Vizerc:   Znamenje v naselju Vrh pri Fari:   Znamenje v zaselku Žlebe: Vir: fotografije - A. Bauer, 2016                        https://zupnija-fara.rkc.si/index.php/content/display/125